Forside

LF Hovedstaden

Lokalforening Hovedstaden - Adoption & Samfund

© Lokalforening Hovedstaden 2017

Lokalforeningen Hovedstaden er en afdeling af foreningen Adoption og Samfund, som dækker kommunerne omkring København:

 

Albertslund,

Allerød

Ballerup,

Brøndby,

Egedal,

Fredensborg,

Frederikssund,

Furesø,

Gentofte,

Gladsaxe,

Glostrup,

Gribskov,

Halsnæs,

Helsingør,

Herlev,

Hillerød,

Hvidovre,

Høje-Taastrup,

Hørsholm,

Ishøj,

Lyngby-Taarbæk,

Rudersdal,

Rødovre,

Vallensbæk.

 

Vores medlemmer er kommende og nuværende adoptanter samt adopterede og vores formål er at

varetage såvel adoptivbørns / adoptanters som vordende adoptivbørn / adoptanters interesser.

 

Et af lokalforeningens formål har været at tilrettelægge forskellige arrangementer, hvor vi så vidt som muligt forsøger at tilgodese medlemmernes forskellige behov.

Desværre har vi i de sidste år (2016-2017) oplevet en meget lille respons på vores arrangementer, så derfor har vi på sidste generalforsamling 28.09.2017 besluttet at reducere bestyrelsen, således at det for nuværende kun er Jacob Munk Plum, der er "tovholder" for en "sovende" lokalforening Hovedstaden.

På generalforsamlingen i A&S's hovedbestyrelse, 04.11.2017, er meldingen fra andre lokalforeninger, at de oplever det samme, så derfor kigger man for nuværende på, om lokalforenings-strukturen som den er i dag, skal ændres.

Der er nedsat 2 arbejdsgrupper, der dels skal arbejde med en ny lokalforeningsstruktur og dels hvorledes arrangementer skal planlægges og afholdes fremover. Forventningen er at der kan tages endelig beslutning på næste generalforsamling i A&S hovedbestyrelse Oktober-November 2018.

Arrangementer vil således ikke blive planlagt indtil da, med mindre nye personer vil træde til og gøre en indsats.

I er meget velkomre til at kontakte Jacob på 29 99 03 13 eller skrive i vores kontaktfelt, hvis I har nogen spørgsmål eller forslag.

 

Mvh Jacob Munk Plum, formand og kasserer